ประกาศการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคุณครูครับ
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 ทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสำรวจชุมนุมและเลือกชุมนุมดังนี้ 1. จะมีระบบชุมนุมออนไลน์เพื่อให้คุณครูได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอเปิดชุมนุมซึ่งมี 2 กรณี 1.1 กรณีที่คุณครูจัดชุมนุม 2 คนให้ตัวแทนครู 1 คน ลงทะเบียนเพื่อขอเปิดชุมนุมโดย อ่านตามคูมือที่แนบให้ครับ(กำหนด ครู 1 คนสามารถรับเด็กเข้าชุมนุมได้ 20 คนเท่านั้น) ถ้า ชุมนุม มีครู 2 คนขอให้ครูกำหนดชุมนุมนั้นมีเด็กจำนวน 40 คน ************************************************* 1.2 สำหรับชุมนุมที่มีครูเพียง 1 คน สามารถลงทะเบียนและขอเปิดชุมนุมได้เลยครับโดยกำหนดจำนวนเด็กเพียง 20 คนเท่านั้น 2. เมื่อมีการลงทะเบียนและขอเปิดชุมนุมเสร็จเรียบร้อยแล้วทางหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะทำการรวบรวมชุมนุมและอนุมัติชุมนุมก่อนเท่านั้นจึงสามารถให้เด็กนักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ รายละเอียดขอให้ครูอ่านและดูขั้นตอนการลงทะเบียนขอเปิดชุมนุมให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อคุณครูรัฐชา 0943382092 ครับ ขอบคุณมากครับ ระบบจะเปิดให้คุณครูลงทะเบียนและขอเปิดชุมนุม ------------------------------------ปุ่มลงทะเบียนอยู่ด้านล่างครับ--------------------------------------------------------------

ลงชื่อเข้าใช้งาน